offshore_redesign_framside_05.png

Logg in      

HMS - KVALITET OG SERVICE

NorWest As har fokus på HMS - KVALITET OG SERVICE

NorWest AS skal sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø ved våre fabrikker og andre lokasjoner. Ved involvering av ansatte skal NorWest AS i størst mulig grad opprettholde en bevisst HMS-kultur i den daglige drift.

 • Målet er ingen personskader og nestenulykker
 • Øvrige mål og nøkkeltall fastsettes årlig

Det er NorWest AS sin hensikt og målsetting å levere feilfrie produkter og oppfylle krav om leveringssikkerhet og service som avtalt med våre kunder. Være bevisst på å sikre at kvaliteten på våre tjenester og produkter gjennomgår en kontinuerlig forbedring. Vi skal utvikle faglig dyktighet, motivasjon og engasjement for ansatte i vår virksomhet gjennom:

 • Opplæring og kompetanseheving
 • Klare ansvars – og myndighetsforhold
 • Tilstrekkelige hjelpemidler og utstyr

Når det gjelder miljø så forplikter vi oss til å:

 • Prioritere helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)
 • Forebygge og minimere våre negative ytre miljøpåvirkninger
 • Arbeide med kontinuerlige forbedringer for miljø og sikkerhet innen våre forretningsmessige muligheter
 • Etterleve myndigheters pålagte og egne krav

NorWest AS er sertifisert:

 • ISO 9001 – 2008: sertifisert 2011
 • ISO 14001: implementert
 • Achilles: 2012
 • Sellicha: 2012

KONTAKT OSS

 SENTRALBORD: 

                        + 47 70 20 94 00 

 E-POST:

GENERELL:        post@nor-west.no

FORESPØRSEL:   inquiry@nor-west.no

BESTILLING :        order@nor-west.no

 

   Besøk oss på facebook